“De Stichting levert een actieve bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed van de leder- en schoenenbranche.”

Bestuur en ambassadeurs

BESTUUR

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen.
  • De heer P. van Tilburg, voorzitter
  • De heer H. van de Velden, penningmeester
  • De heer T. Vugts, bestuurslid

AMBASSADEURS

Het bestuur van de Vriendenkring heeft in 2007 het Statuut "Ambassadeurschap" vastgesteld. Diegenen die zich vele jaren bijzonder actief hebben ingezet  voor de Vriendenkring en daarbij steeds een grote betrokkenheid hebben betoond kunnen vanwege hun grote verdiensten tot Ambassadeur worden benoemd.
Inmiddels zijn tot Ambassadeur benoemd:
  • De heer Joep Hamburg uit Waalwijk
  • De heer mr. Rob van Schaik uit Waalwijk
  • De heer drs. Ronald van der Zijl uit Heusden
  • De heer Paul Hoppenbrouwers uit Waalwijk
  • Mevrouw Susanne Brakenhoff uit Waalwijk
  • De heer Frans Brokx uit Waspik
  • De heer Jan van Lier uit Waalwijk

DOELSTELLINGEN

Het behoud van cultureel erfgoed is ook in uw belang.
 
De Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder en Schoenen Museum is in 1990 opgericht.
De Stichting levert een actieve bijdrage aan het behoud van het cultureel erfgoed van de leder- en schoenenbranche. Dankzij de stichting zijn door de jaren heen niet- of moeilijk te financieren projecten gerealiseerd, zoals bijzondere tentoonstellingen, het aankopen van waardevolle stukken, het digitaliseren van oude vakbladen en het inrichten van een jeugdhoek in het Museum.
 

PROJECTEN

Middels financiële ondersteuning van de Stichting Vriendenkring kon het Museum een groot aantal unieke schoenen aanschaffen van de topdesigner Jan Jansen. Ook zijn er bijdragen geleverd aan bijzondere tentoonstellingen, kon door het Museum een audio installatie worden aangeschaft en werden alle vakbladen de schoenindustrie betreffend gedigitaliseerd. Ook is er een substantiële bijdrage gegeven voor de inrichting van de jeugdhoek in het Museum.
Momenteel worden de vakbladen van de lederindustrie gedigitaliseerd en ook dit kostbare project zal, op verzoek van de museumdirectie, door onze Stichting maximaal worden bijgedragen. 
Het museum
De Langstraat
Waalwijk e.o.
 
info@vriendenschoenenmuseum.nl
+31 (0)416 33 27 38

Elzenweg 25. 5144 MB Waalwijk
Terug naar boven